Przedmiot zamówienia icon

Przedmiot zamówienia
Pobierz 5,17 Kb.
NazwaPrzedmiot zamówienia
Data konwersji05.06.2013
Rozmiar5,17 Kb.
TypOświadczenie

Załącznik nr 3

WAD.361.04.2011


OŚWIADCZENIE
Przedmiot zamówienia:

Dostawa paliw dla służbowych środków transportowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie oraz podległych mu komórek organizacyjnych na terenie województwa zachodniopomorskiego.


Data: ...............................................................................................................


Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................................


Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


________________________________

(data i czytelne podpisy osób uprawnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Przedmiot zamówienia iconSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia icon1) Przedmiot Zamówienia według klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 73110000-6 Usługi badawcze 2) Przedmiotem Zamówienia jest realizacja ankietowanie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja