Nazwa i adres podmiotu icon

Nazwa i adres podmiotu
Pobierz 23,2 Kb.
NazwaNazwa i adres podmiotu
Data konwersji28.05.2013
Rozmiar23,2 Kb.
TypProgram
Lp. Nr wniosku Nazwa i adres podmiotu Nazwa placówki realizującej projekt Nazwa programu Kwota wnioskowanej dotacji (zł) Kwota przyznanych środków (zł)
1 1 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16/18 m. 7, 44-100 Gliwice Schronisko Św. Brata Alberta, ul. Św. Brata Alberta 63, 44-141 Gliwice Poprawa warunków pobytu poprzez osobiste zaangażowanie mieszkańców Schroniska 36,000.00 28,800.00
2 2 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16/18 m. 7, 44-100 Gliwice Klub Integracji Społecznej, ul. Zwycięstwa 27oficyna 1p, 44-100 Gliwice Klub Integracji Społecznej miejscem treningu umiejętności społecznych 10,000.00 4,000.00
3 3 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gliwickie, ul. Zwycięstwa 16/18 m. 7, 44-100 Gliwice Noclegownia Św. Brata Alberta, ul. Składowa (wolne tory nr inw. 1786/109, 1792/102) Poprawa warunków użytkowania placówki oraz punktu wydawania posiłków poprzez osobiste zaangażowanie użytkowników Noclegowni 22,000.00 17,600.00
4 5 Towarzystwo Charytatywne "Rodzina", ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski Towarzystwo Charytatywne "Rodzina", ul. Marklowicka 17, 44-300 Wodzisław Śląski Z nową wiedzą w stronę domu 38,720.00 30,900.00
5 8 "Teen Challenge" Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Cieszynie, ul. Motokrosowa 24, 43-400 Cieszyn Hostel, ul. Motokrosowa 24, 43-300 Cieszyn Tratwa - program do wyprowadzenia z bezdomności, aktywizacja i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością 40,000.00 15,900.00
6 9 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, ul. 3 Maja 3, 41-800 Zabrze Schronisko Św. Brata Alberta, ul. Ofiar Katynia 48, 41-808 Zabrze Wyrównać szansę - kontynuacja 40,000.00 40,000.00
7 10 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, ul. 3 Maja 3, 41-800 Zabrze Przytulisko Św. Brata Alberta, ul. Kochanowskiego 26, 41-819 Zabrze Dać szansę - kontynuacja 40,000.00 32,000.00
8 11 Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Zabrzańskie, ul. 3 Maja 3, 41-800 Zabrze Klub Albertyński - placówka wsparcia, ul. 3 Maja 3, ul. 3 Maja 5/of, 41-800 Zabrze Jak Cię widzą tak Cię piszą 40,000.00 32,000.00
9 12 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Myszkowie, ul. Wolności 83, 42-300 Myszków Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne Oddział w Myszkowie, ul. Wolności 83, 42-300 Myszków Żyjmy lepiej - kontynuacja programu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób skrajnie ubogich w Schronisku dla bezdomnych "Dom Nadziei" w Myszkowie w 2007 roku. 40,000.00 32,000.00
10 15 Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa Przytulisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta, ul. Krakowska 80/2, 42-200 Częstochowa; Schronisko i Noclegownia dla mężczyzn, Ogrzewalnia, ul. Krakowska 80/15, 42-200 Częstochowa; Przytulisko dla kobiet "Oaza", Noclegownia dla kobiet, Przytulisko dla rodzin ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa Powrót osób bezdomnych do społeczności - aktywizacja i przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością 40,000.00 24,000.00
SUMA 346,720.00 257,200.00

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Nazwa i adres podmiotu iconNazwa i adres podmiotu

Nazwa i adres podmiotu iconNazwa i adres podmiotu

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja