Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt icon

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt
Pobierz 6,71 Kb.
NazwaWniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt
Data konwersji19.05.2013
Rozmiar6,71 Kb.
TypDokumentacja

…………………........................, dnia.....................................

(miejscowość)


………………………………………………………….

Imię nazwisko


........................................................


…………………………………………………………..

dokładny adres


Sąd Okręgowy

..........Wydział ..........................................

ul. Kościuszki 15

44-100 Gliwice


Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy


Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia ........................................... w sprawie o sygnaturze akt ............................................ .


…………………………………………………….

(czytelny podpis)


Opłatę sądową w kwocie 6,00 złotych (za 1 płytkę CD - 6 zł) można uiścić poprzez naklejenie znaków opłaty sądowej (zakupionych w kasie sądu okręgowego bądź rejonowego) , lub wpłacając na konto SO Gliwice:

NBP o/o Katowice 39-1010-1212-0052-8122-3100-0000 (tedy potwierdzenie wpłaty należy dołączyć do wniosku).

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconZwracam się z prośbą, o wydanie odpisu wyroku w sprawie o sygnaturze

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA Z KALUZULĄ PRAWOMOCNOŚCI Wnoszę o wydanie odpisu postanowienia/wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia sygn akt z klauzulą prawomocności

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA Z KALUZULĄ PRAWOMOCNOŚCI Wnoszę o wydanie odpisu postanowienia/wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia sygn akt z klauzulą prawomocności

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWNIOSEK O WYDANIE SIWZ Wniosek o wydanie SIWZ należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWNIOSEK O WYDANIE SIWZ Wniosek o wydanie SIWZ należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Zamawiającego

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW DOJAZDU (Zwrotu kosztów dojazdu można domagać się w terminie trzech dni od dnia rozprawy / ostatniego badania.)

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt icon88/7/A/2007 POSTANOWIENIE z dnia 11 lipca 2007 r. Sygn akt K 2/07
«Przedstawiciel Prokuratora Generalnego określił sytuację, która powstała w dniu dzisiejszym, jako «dzika lustracja» (s. 93 protokołu...

Wniosek o wydanie nagrania z rozprawy Proszę o wydanie nagrania z rozprawy z dnia w sprawie o sygnaturze akt iconWydział Wnoszę o wydanie prawomocnego wyroku z dnia w sprawie sygn akt

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja