PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn icon

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn
Pobierz 31,42 Kb.
NazwaPLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn
Data konwersji18.11.2012
Rozmiar31,42 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik nr 2 / I.1 do oferty

¦pieczęć jednostki składającej ofertę¦


PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO

realizowanego w ramach projektu pn.

upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej”


Nazwa zadania: Szkolenie nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów i trenerów piłki siatkowej pracujących z dziećmi i młodzieżą;

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OGÓŁEM

ZE ŚRODKÓW

Ministerstwa Sportu i Turystyki

I

^ CZĘŚĆ RZECZOWA

Dane

1. Liczba uczestników ogółem:
 1. liczba bezpośrednich uczestników zadania
 1. liczba osób obsługujących zadanie
^ 2. Termin realizacji zadania zleconego
3. Miejsce realizacji zadania zleconego
II

^ CZĘŚĆ FINANSOWA

Koszty w PLN
Koszty bezpośrednie ogółem /suma pozycji 1-6/:^ 1. Zużycie materiałów ogółem 1. wyposażenie w niezbędny sprzęt, urządzenia, ubiory sportowe, materiały szkoleniowe, itp. 1. inne niezbędne materiały (określić jakie – do akceptacji)^ 2. Usługi obce ogółem 1. transport, 1. wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu 1. opracowanie programów szkoleniowych

 2. opracowanie, wydanie i dystrybucja materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, podręczników, filmów, itp.

 3. usługi internetowe, budowa platformy informacyjno-edukacyjnej, itp. 1. promocja przedsięwzięcia, wsparcie logistyczne, działania marketingowe i PR

 2. inne usługi (określić jakie – do akceptacji)

 3. obsługa medialna^ 3. Koszty obsługi ogółem 1. obsługa techniczna /liczba osób……../

 2. obsługa informatyczna / liczba osób ……./

 3. obsługa instruktorska / liczba osób……../

 4. inne usługi (określić jakie – do akceptacji )4. Wyżywienie5. Zakwaterowanie6. Inne koszty bezpośrednie /określić jakie - do akceptacji/


Koszty pośrednie:

/nie więcej niż 8% sumy kosztów bezpośrednich 1-6
Suma kosztów /bezpośrednie + pośrednie/
Osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu jednostki,

zgodnie z zapisami Statutu


/pieczęć i podpis/

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconPLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconPLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconPLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconPLAN RZECZOWO FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO Nazwa zadania

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconPLAN RZECZOWO FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO Nazwa zadania

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconZakres rzeczowy zadania zleconego realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconZakres rzeczowy zadania zleconego realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconZakres rzeczowy zadania zleconego realizowanego w ramach projektu pn

PLAN RZECZOWO-FINANSOWY KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO realizowanego w ramach projektu pn iconROZLICZENIE RZECZOWO FINANSOWE KOSZTÓW ZADANIA ZLECONEGO Nazwa zadania

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja