Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g icon

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g
Pobierz 16,82 Kb.
NazwaZałącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g
Data konwersji08.12.2012
Rozmiar16,82 Kb.
TypDokumentacja

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g
Województwo ...............................

Gmina ...............................Obliczanie nadwyżki dochodów budżetu gminy pochodzących z opłat i kar środowiskowych* podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska

i gospodarki wodnej


Wyszczególnienie

Kwota w złotych

0

1

2

Średnia krajowa dochodów gminy* z 2010 r. przypadających na 1 mieszkańca (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska)

1
Liczba mieszkańców gminy na koniec 2011 r.

2

.............................. osób

Obowiązujący wskaźnik krotności średniej krajowej dochodów na

1 mieszkańca gminy = 10 (art. 404 ustawy – Prawo ochrony środowiska )

3

X

Wyliczony dopuszczalny poziom dochodów budżetu gminy * (wiersz 1 x wiersz 2 x 10)

4
Dochód budżetu gminy * w 2011 r.

5
Nadwyżka dochodów gminy * (wiersz 5 – wiersz 4)

6
Wyliczona w pkt 6 nadwyżka podlega przekazaniu na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w.........................................., w terminie do 15 sierpnia 2012 r.

7
* Dochody budżetu gmin pochodzące z opłat i kar środowiskowych, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
– Prawo ochrony środowiska.

Uwaga: Kopię niniejszego wyliczenia przesyła się do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego..................................................

...................................

(imię i nazwisko, nr tel. osoby

(miejscowość i data)

która sporządziła sprawozdanie)Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik 1 do sprawozdania OŚ-4g

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik nr do protokołu /sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik nr do protokołu /sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik nr do protokołu /sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik 1 do sprawozdania MPiPS 01

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik nr do protokołu /sprawozdania

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4g iconZałącznik nr 5 Wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja