Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku icon

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku
Pobierz 1,39 Mb.
NazwaSprawozdanie z realizacji w 2011 roku
strona7/16
Data konwersji28.02.2013
Rozmiar1,39 Mb.
TypProgram
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

^ 3. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH
HARMONOGRAMU REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZWALCZANIA AIDS I ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV OPRACOWANEGO NA LATA 2007-2011.3a. Obszar tematyczny:


PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ HIV

(profilaktyka pierwszorzędowa)


^ I CEL OGÓLNY - OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ ZAKAŻEŃ HIV


I. CEL SZCZEGÓŁOWY: Wzrost poziomu wiedzy nt. HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

ZADANIE: Kontynuacja i rozwój modułów szkoleniowych (edukacyjno-profilaktycznych) ukierunkowanych na grupy docelowe, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, w tym promocja i wdrażanie nowatorskich programów profilaktycznych oraz programów prowadzonych metodami aktywnymi.

ZADANIE: Organizacja kampanii medialnych, skierowanych do wybranych grup docelowych, zgodnie z potrzebami i oceną aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

ZADANIE: Włączenie do podstawy programowej szkół na wszystkich poziomach kształcenia oraz do programów szkół wyższych (w tym w szczególności do programów kształcenia nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek) treści dotyczących profilaktyki HIV/AIDS oraz profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową, przeciwdziałania przemocy
i komercji seksualnej z udziałem dzieci i młodzieży.

ZADANIE: Wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów HIV/AIDS w Polsce.


SZKOLENIA

Krajowe Centrum ds. AIDS finansowało szkolenia w zakresie HIV/AIDS, skierowane do różnych grup docelowych. Tematyka przedmiotowych szkoleń obejmowała: epidemiologię, politykę państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS, współpracę międzynarodową, profilaktykę, aspekty psychospołeczne, aspekty medyczne, seksuologię, zagadnienia etyczno-prawne, narkotyki, spotkania z osobą żyjącą z HIV.


Tabela 4. Podstawowe dane dotyczące zadania
2007

2008

2009

2010

2011

^ Liczba szkoleń o zasięgu ogólnopolskim dla pracowników medycznych

12

14

11

17

12

^ Liczba uczestników szkoleń o zasięgu ogólnopolskim dla pracowników medycznych

372

496

400

366

254

^ Liczba szkoleń o zasięgu ogólnopolskim dla nauczycieli, katechetów, instruktorów

15

4

8

2

10

^ Liczba uczestników szkoleń o zasięgu ogólnopolskim dla nauczycieli, katechetów, instruktorów

437

226

181

36

242

^ Liczba szkoleń skierowanych do innych grup docelowych

23

4

5

1

2

^ Liczba uczestników szkoleń skierowanych do innych grup docelowych

47 641

186

256

35

80

Źródło: Opracowanie IBC GROUP i Krajowe Centrum ds. AIDS


Szkolenia dla różnych grup zawodowych prowadzone były przez organizacje pozarządowe, wyłonione w ramach konkursu ofert. Przeszkolone zostały takie grupy odbiorców, jak np. pracownicy służb interwencyjnych, osoby uzależnione przebywające w ośrodkach stacjonarnych, ratownicy medyczni i sanitariusze pogotowia ratunkowego, pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Leczenia Uzależnień i Współuzależnień, pracownicy PCK, studenci wydziału ratownictwa medycznego i pracownicy inspekcji sanitarnej, funkcjonariusze policji, doradcy w zakresie HIV/AIDS.

Ponadto została uruchomiona aplikacja „Mobilny Informator o HIV/AIDS". Zainstalowanie aplikacji odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.mia.aids.gov.pl.

Oprócz działań wymienionych w powyższej tabeli, prowadzone były szkolenia dla lekarzy ginekologów oraz studentów medycyny zainteresowanych poszerzeniem wiedzy dotyczącej problematyki HIV/AIDS za pośrednictwem portalu edukacyjnego www.hiv-aids.edu.pl (multimedialne materiały edukacyjne, test sprawdzający, po rozwiązaniu którego lekarze otrzymują 10 punktów edukacyjnych oraz certyfikat). Serwis był prowadzony w formie platformy e-learningowej, co z pewnością można uznać za nowatorską metodę rozpowszechniania wiedzy.


KAMPANIE

Kampanie społeczne to różnorodne działania zaplanowane w konkretnym czasie, skierowane do określonej grupy docelowej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu społecznego lub zdrowotnego.

Szacunkowe dane epidemiologiczne w Polsce wskazują wyraźnie, że liczba osób zakażonych HIV jest co najmniej ponad dwukrotnie (a według niektórych ekspertów trzykrotnie) wyższa od liczby potwierdzonych i wykrytych zakażeń HIV, czyli ok. 20-30 tys. osób nie wie o swoim zakażeniu. Liczba badań w kierunku HIV w Polsce, choć z roku na rok coraz większa, jest wciąż zbyt mała.

Kampanie są bardzo ważnym elementem działań profilaktycznych, mającym na celu ograniczenie pandemii HIV/AIDS.


Poniżej przedstawiamy ogólnopolskie kampanie społeczne zorganizowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS w latach 2007-2011:

 1. W życiu jak w tańcu każdy krok ma znaczenie” - ogólnopolska kampania profilaktyczna realizowana była w 2007 roku. Wpływ na wybór adresata tej kampanii miały analizy epidemiologiczne - główną drogą rozprzestrzeniania się zakażeń HIV stanowią kontakty seksualne. Problem ten dotyczy w większości tzw. „młodych dorosłych”. Podstawowym zjawiskiem w walce z epidemią jest fakt, iż wiele osób nie odnosi ryzyka zakażeń HIV do siebie. Kampania skierowana była do osób aktywnych seksualnie w wieku od 18 do 39 lat. I to zarówno do tych, które planują związek, są
  w związku lub też nie mają stałego partnera, ale nawiązują krótkotrwałe znajomości.

Zarówno hasło kampanii, jak też jej całościowa kreacja miały na celu promowanie odpowiedzialnych związków opartych na partnerstwie, gdzie rozmawia się o swojej przeszłości, a także unika ryzykownych zachowań seksualnych. Kampania miała pomóc odbiorcom w uświadomieniu sobie, że zagrożenie zakażeniem HIV dotyczy każdego
z nas, a także zachęcić do wykorzystywania wiedzy o HIV i AIDS w praktyce. Przekaz kampanijny przypominał także po raz kolejny, że zrobienie testu w kierunku HIV to najlepszy i jedyny sposób na poznanie swojego statutu serologicznego.

Oficjalne rozpoczęcie kampanii poprzedziła konferencja prasowa zorganizowana
w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej dnia 31 lipca 2007 roku. Zakończyła się natomiast po Światowym Dniu AIDS tego samego roku.


2. „Wróć bez HIV” - w 2008 i 2009 roku Krajowe Centrum ds. AIDS po raz kolejny opracowało i przeprowadziło ogólnopolską kampanię społeczną mającą na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV i AIDS.

W ramach kampanii powstały cztery kreacje: „Wakacje marzeń 2099 zł. HIV gratis.”
z myślą o osobach podróżujących turystycznie, „Praca za granicą 1250 €. HIV gratis.” dla osób wyjeżdżających do pracy, „Przystanek w podróży 50 zł. HIV gratis.” dla klientów osób sprzedających usługi seksualne oraz czwarta – „Wyjazd służbowy. Dieta 45 €. HIV gratis.” dla podróżujących służbowo.

Wszystkie kreacje łączyło proste, uniwersalne logo – walizka z jednoznacznym komunikatem „Wróć bez HIV”. Pojawiało się ono na wszystkich materiałach kampanii, podobnie jak rozpoznawany już od lat znak „Nie daj szansy AIDS! Zrób test na HIV”.

Jak wynika z badań Głównego Urzędu Statystycznego, najliczniejszą grupę osób wyjeżdżających z Polski na co najmniej 2 miesiące stanowią osoby między 18.
a 35. rokiem życia, stanu wolnego, mające co najmniej średnie wykształcenie
i wyjeżdżające zarówno w celach zarobkowych (ponad 80%), jak i turystycznych. Grupę tę charakteryzuje też duża aktywność seksualna i gotowość do poszukiwania lub zmiany partnera seksualnego. Często wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem. Wszystkie te dane wpłynęły na decyzję o skierowaniu kampanii do osób podróżujących (za granicę, ale też w kraju), bez względu na czas trwania i charakter wyjazdu.

Odbiorcy kampanii to osoby: dorosłe (18-35 lat), wyjeżdżające za granicę
i podróżujące po Polsce (charakter i czas podróży dowolny), aktywne seksualnie, żyjące w związkach formalnych, nieformalnych i nieposiadające stałego partnera, dla których wyjazd oznacza rozłąkę ze stałym partnerem, odpowiedzialne za własne zdrowie.

Główne przekazy kampanii: nieważne kim jesteś, gdzie jesteś, co robisz, jakie masz wykształcenie czy przekonania - HIV i AIDS może dotyczyć także ciebie. Zawsze
i wszędzie unikaj ryzykownych zachowań. HIV i AIDS nie zna granic. Seks tak, jak podróż, to wspaniałe przeżycie, może dawać dużo satysfakcji i szczęścia, jeśli zadbamy o swoje bezpieczeństwo. Wykorzystuj wiedzę o HIV w praktyce. Negocjuj techniki bezpieczniejszego seksu, używaj prezerwatywy. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera. Zrób test na HIV. Dowiedz się, jaki jest twój status serologiczny. Podobnie jak w latach poprzednich, kampania miała charakter multimedialny.


3. Spot TV promujący testowanie w kierunku HIV - Krajowe Centrum ds. AIDS przedłużyło w 2009 r. swoje prawo do wykorzystywania spotu z 2004 roku (do 31.12.2014 r.), który w uniwersalny sposób promuje testowanie w kierunku HIV. Spot był emitowany w 2009 roku m.in. przez stacje telewizyjne grupy TVN, na telebimach
w Częstochowie, w czasie happeningów w Zielonej Górze, w portalu Sevenload.pl,
w skierowanym do populacji mężczyzn mających seks z mężczyznami portalu Gay.pl.


4. „HIV – bać się czy nie?” – w 2009 została przygotowana kampania wraz
z tygodnikiem opinii Newsweek Polska jako jedna z części platformy edukacyjnej – EDU Newsweek, która skierowana była do młodzieży.W ramach kampanii opracowano scenariusze lekcji na temat HIV/AIDS, z których mogli korzystać nauczyciele (scenariusze zawierające elementy z zakresu profilaktyki, tworzenia i wzmacniania pozytywnych postaw wobec osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich). Jednym z elementów kampanii był też konkurs dziennikarski dla młodzieży. Kampanię „HIV – bać się czy nie?” połączono także z komputerową grą edukacyjną stworzoną na potrzeby kampanii ogólnopolskiej Krajowego Centrum ds. AIDS „Wróć bez HIV”.


5. „Test na HIV. Test na odpowiedzialność” – w 2010 roku kampania promująca testowanie lansowała hasło propagujące ideę bezpłatnego i anonimowego testowania
w kierunku HIV. Ambasadorami tej kampanii zostali Aleksandra Kwaśniewska i Jakub Wesołowski. W ramach kampanii ukazały się plakaty i ulotki edukacyjne z wizerunkiem ambasadorów promujące wykonanie testu w kierunku HIV. Materiały edukacyjne były dostępne w punktach konsultacyjno - diagnostycznych (PKD) na terenie kraju, w wojewódzkich i powiatowych stacjach sanitarno - epidemiologicznych oraz w placówkach ochrony zdrowia.


6. „Wiedza ratuje życie” - w 2010 roku Krajowe Centrum ds. AIDS zrealizowało multimedialną kampanię społeczną „Wiedza ratuje życie”. Kampania miała na celu promowanie testowania w kierunku HIV. Zachęcała do wykonywania testów w punktach konsultacyjno-diagnostycznych (PKD) na terenie całego kraju.

Działania podnoszące wiedzę, popularyzujące bezpieczniejsze zachowania seksualne oraz informowanie, dlaczego warto znać status serologiczny (zarówno własny, jak i partnera lub partnerów) są niezwykle ważne. Wiedza o zakażeniu pozwala na dalszą kontrolę swojego stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera (partnerów), a co za tym idzie ma znaczny wpływ na jakość naszego życia - zgodnie z myślą przekazywaną
w kampanii: „Niezależnie od wyniku masz szanse na normalne życie”. Kampania ma też uświadomić, że negatywny wynik testu dzisiaj nie chroni przed zakażeniem HIV
w przyszłości.

Odbiorcy kampanii to przede wszystkim osoby dorosłe (18-39), aktywne seksualnie, odpowiedzialne za zdrowie własne i partnera (wykonanie testu na HIV jest jednym
z dowodów tej odpowiedzialności).

Główne przekazy kampanii:

 • Zrób test na HIV, dowiedz się jaki jest Twój status serologiczny

 • Namów na test partnera. Nie bój się rozmawiać o przeszłości seksualnej partnera seksualnego

 • Unikaj ryzykownych zachowań, bo HIV i AIDS może dotyczyć także Ciebie

 • Negatywny wynik testu dzisiaj, nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości.

Podobnie jak w latach poprzednich, kampania miała charakter multimedialny.


7. „Zrób test na HIV” - w 2011 roku Krajowe Centrum ds. AIDS rozpoczęło realizację kampanii, która była kontynuacją dotychczasowych działań, wzmocnieniem kampanii „Wiedza ratuje życie” z przełomu 2010 i 2011 roku. Skierowana była przede wszystkim do osób, które podejmują ryzykowne zachowania seksualne i powinny odpowiedzieć sobie na pytanie „czy w moim życiu zdarzyło się coś, co mogło mnie narazić na zakażenie”.

Kampania koncentrowała się na promowaniu wykonywania w punktach konsultacyjno-diagnostycznych testów, które są anonimowe, bezpłatne oraz połączone z poradnictwem okołotestowym. W materiałach informacyjnych rozdawanych podczas kampanii podkreślano, że HIV może dotyczyć każdego. Dlatego warto rozmawiać z partnerem
o ewentualnym ryzyku oraz wspólnie wykonać badania. Wiedza o drogach zakażenia pozwala na lepszą kontrolę stanu zdrowia oraz zmniejsza ryzyko zakażenia partnera lub partnerów.


Krajowe Centrum ds. AIDS poprzez kampanię podkreślało fakt, iż negatywny wynik testu dziś nie chroni przed zakażeniem HIV w przyszłości. Jedynie podejmowanie bezpieczniejszych zachowań może zapobiec zakażeniu HIV i innym chorobom przenoszonym drogą płciową.

Głównym celem kampanii „Zrób test na HIV” było promowanie wykonywania testów
w kierunku HIV. Wiedząc o swoim zakażeniu możemy przed nim uchronić inne osoby.Ponadto, corocznie organizowano Obchody Dnia Pamięci o Zmarłych na AIDS (International AIDS Candlelight Memorial Day). W każdą trzecią niedzielę maja organizowane są różnego rodzaju wydarzenia dla upamiętnienia osób, które zmarły na AIDS od początku epidemii. Wspólna zaduma i wspomnienie osób, które odeszły
z powodu AIDS, mają na celu zwrócenie uwagi całego świata na to, że zapobieganie HIV/AIDS, pomoc osobom żyjącym z HIV, chorym na AIDS i ich rodzinom jest obowiązkiem nas wszystkich. Także w Polsce miało miejsce wiele wydarzeń, nad którymi patronat objęło Krajowe Centrum do Spraw AIDS.


Każdego roku 1 grudnia obchodzono również Światowy Dzień AIDS (World AIDS Day). Z tej okazji organizowane były konferencje „Człowiek żyjący z HIV w rodzinie
i społeczeństwie” - największe forum dyskusyjne o problemach epidemii HIV/AIDS
w naszym kraju, konsolidujące środowisko osób, instytucji i organizacji związanych
z tematyką HIV/AIDS. Popularyzowana była również „Czerwona kokardka” - symbol solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, ich rodzinami i przyjaciółmi.
W tę akcję coraz chętniej włączały się media: gazety, portale internetowe i telewizje, zamieszczając „Czerwoną kokardkę” na stronach tytułowych i ekranach. W grudniu 2009, 2010 i 2011 roku Czerwoną Kokardką udekorowano fasadę Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie.

EDUKACJA

Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, która była realizowana od
1 września 2009 roku w przedszkolach, klasach I szkoły podstawowej oraz w klasach
I gimnazjum przez co zapewnił warunki do realizacji treści programowych dotyczących HIV/AIDS. Nowa podstawa programowa kładzie nacisk na edukację prozdrowotną
i profilaktykę, która jest realizowana w ramach różnych przedmiotów (przyroda, biologia, wychowanie fizyczne). Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej zapoznawali się
z problematyką HIV/AIDS w ramach następujących obszarów nauczania: edukacja społeczna, edukacja przyrodnicza, wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna. Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej poznawali wspomniane treści w ramach następujących przedmiotów: przyroda, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, zaś młodzież gimnazjalna – w ramach biologii, wychowania fizycznego i wychowania do życia w rodzinie. W szkołach ponadgimnazjalnych treści programowe z zakresu HIV/AIDS realizowane są w ramach nauczania przyrody, biologii, wychowania fizycznego
i wychowania do życia w rodzinie, ponadto elementem wspierającym są niektóre elementy takich przedmiotów, jak wiedza o społeczeństwie czy etyka i filozofia.

Również w szkołach wyższych na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwa, położnictwa i pracy socjalnej wprowadzone zostały nowe standardy kształcenia, zawierające treści kształcenia dotyczące problematyki HIV/AIDS.


^ BADANIA SPOŁECZNE

W latach 2007-2011 opracowane zostały następujące raporty z badań społecznych
z zakresu problematyki HIV/AIDS:

 • Raport z badania efektywności kampanii społecznej w 2007 r.

 • Raport z badania poziomu wiedzy i postaw uczniów szkół gimnazjalnych wobec HIV/AIDS w 2007 r.

 • Raport z analiz ankiet wypełnianych w punktach konsultacyjno–diagnostycznych
  w 2007r.

 • Zdrowie w więzieniu - badanie postaw, zachowań i wiedzy personelu więziennego oraz ludzi pozbawionych wolności na temat chorób zakaźnych w wytypowanych polskich jednostkach penitencjarnych (2007 r.).

 • Badanie jakości życia osób zakażonych HIV i chorych na AIDS (2007).

 • Ewaluacja Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV Opieki nad Żyjącymi
  z HIV i Chorymi na AIDS na lata 2004-2006.

 • Raport z badania efektywności kampanii społecznej "Wróć bez HIV".

 • Podsumowanie i analiza ankiet z lat 2008-2009, wypełnianych w PKD przez doradców
  i pacjentów, wykonujących anonimowo i bezpłatnie testy w kierunku HIV.

 • Analiza danych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych w punktach konsultacyjno-diagnostycznych w roku 2010.

 • Badanie dotyczące wiedzy i zachowań mężczyzn mających kontakty seksualne
  z mężczyznami w oparciu o ankiety zebrane w projekcie EMIS (2011).


Warto w tym miejscu przytoczyć kilka najważniejszych informacji na temat poziomu wiedzy w zakresie problematyki HIV/AIDS w ostatnich latach (raporty z badań przygotowane przez TNS OBOP w 2007 i 2009 roku).


^ Analiza poziomu wiedzy 2007-2009


Wykres 6. Dynamika zmian wskaźnika wiedzy o HIV rekomendowanego przez WHO/UNAIDS od lipca 2007 do listopada 2009 roku
Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie TNS OBOP, raporty z badań efektywności kampanii społecznych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, grudzień 2007 i listopad 2009


Powyższy wskaźnik odzwierciedla znajomość przynajmniej 2 z 3 podstawowych sposobów zapobiegania zakażeniu HIV. Tymi sposobami są: posiadanie jednego, wiernego, niezakażonego partnera seksualnego, używanie prezerwatyw podczas stosunków płciowych i używanie czystych igieł. Wskaźnik WHO/UNAIDS obliczany jest poprzez podzielenie liczby osób prawidłowo wskazujących przynajmniej dwa sposoby zabezpieczenia przed zakażeniem HIV przez łączną liczbę przebadanych osób. Wartość
1 oznaczałaby, że wszyscy respondenci wymienili przynajmniej dwie z trzech prawidłowych odpowiedzi. Wyraźnie widać, że wskaźnik WHO/UNAIDS nieco wzrósł
w latach 2007-2009, co z pewnością jest optymistycznym sygnałem. Odnotowane różnice są jednak nieznaczne, zatem konieczna jest realizacja kolejnych tego typu pomiarów, które dostarczą materiału porównawczego. W podobnych przypadkach wskazane jest śledzenie długofalowych trendów. Warto dodać, że w roku 2007 pomiar realizowany był dwukrotnie – w lipcu i grudniu, a więc przed i po kampanii. W obydwu przypadkach uzyskany wskaźnik WHO/UNAIDS był identyczny.


Wykres 7. Odsetek osób testujących się w kierunku HIV – dynamika zmian od lipca 2007 do listopada 2009 roku (dane w proc.)Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie TNS OBOP, raporty z badań efektywności kampanii społecznych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, grudzień 2007 i listopad 2009


Obydwa pomiary z roku 2007 wskazywały, że 11 proc. badanych przynajmniej jednokrotnie poddało się testowi na obecność HIV. W czerwcu 2008 roku analogiczny wskaźnik wyniósł 6 proc., zaś w listopadzie 2009 ponownie zwiększył się (wzrost
o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim pomiarem). Ze względu na nieznaczne różnice między wynikami poszczególnych pomiarów można zaryzykować stwierdzenie, że procent osób testujących się w kierunku HIV w populacji pozostaje na zbliżonym poziomie.

Wykonywanie testu na obecność HIV nadal należy do rzadkości. Mimo tego, że problematyka HIV i AIDS jest często podnoszonym tematem w ciągu ostatnich 20 lat, wiele osób mających ryzykowne zachowania nigdy nie zdecydowało się wykonać testu na HIV. Problemem jest brak pełnej wiedzy na temat rzeczywistej liczby osób testujących się w kierunku HIV. Dostępne są jedynie wycinkowe, fragmentaryczne informacje (np. dane z PKD), natomiast nie są znane informacje na temat pełnej liczby testów czy odsetka osób testujących się w populacji (szczególnie brakuje danych z placówek ochrony zdrowia). Co więcej, szacuje się, że przeszło połowa osób żyjących z HIV
w Polsce nie wie o swoim zakażeniu, co jest relatywnie wysokim wynikiem na tle innych krajów (szacowana średnia w UE wynosi ok. 30 proc., dane za rok 2006)3.


Tabela 5. Szacunkowy odsetek osób nieświadomych swojego zakażenia wirusem HIV

Kraj

Odsetek osób nieświadomych swojego zakażenia

Czechy

20-25%

Dania

15-20%

Francja

30%

Niemcy

25-30%

Włochy

25%

Łotwa

50%

Holandia

40%

Polska

>50%

Słowacja

20-30%

Szwecja

12-20%

Zjednoczone Królestwo

30%

Unia Europejska

Około 30%

Źródło: HIV in Europe 2007


Zdecydowana większość badanych (średnio 85,3% we wszystkich falach badania) czuje się dobrze poinformowana o sposobach zakażenia HIV i o drogach zakażenia HIV. Niewątpliwie przedmiotowe dane mają charakter wyłącznie deklaratywny
i odzwierciedlają subiektywne odczucia badanych, nie zaś realny poziom ich wiedzy.
W przypadku obydwu porównywanych wskaźników najwyższe i zarazem najbardziej zbliżone wyniki pomiarów odnotowane zostały w pierwszym i ostatnim sondażu.

Badania przed rozpoczęciem i po zakończeniu kampanii realizowanej w 2008 i 2009 roku wskazują, że subiektywny poziom wiedzy zwiększył się o 3-4 punkty procentowe.
W dwukrotnie przeprowadzonych pomiarach efektywności kampanii przeprowadzonej
w 2007 roku tendencja była odwrotna.


Wykres 8. Odsetek osób, które czują się dobrze poinformowane o sposobach zabezpieczania się przed zakażeniem HIV oraz o sposobach zakażenia HIV – dynamika zmian od lipca 2007 do listopada 2009 roku (dane w proc.)Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie TNS OBOP, raporty z badań efektywności kampanii społecznych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, grudzień 2007 i listopad 2009


^ Wskaźnik rozpowszechnienia fałszywych przekonań


Wykres 9. Odsetek osób, które nie akceptują treści prezentowanych stwierdzeń – dynamika zmian od lipca 2007 do listopada 2009 roku (dane w proc.)Źródło: Opracowanie własne IBC GROUP na podstawie TNS OBOP, raporty z badań efektywności kampanii społecznych dotyczących profilaktyki zakażeń HIV/AIDS, grudzień 2007 i listopad 2009


Jednym z istotnych i zalecanych wskaźników jest stopień rozpowszechnienia fałszywych przekonań na temat sposobów zakażenia HIV. Warto zaznaczyć, że większość badanych udzieliła prawidłowych odpowiedzi na powyższe pytania. Badani najczęściej nie zgadzają się z przekonaniem, że abstynencja seksualna zmniejsza ryzyko zakażenia HIV.
W przypadku dwóch pozostałych stwierdzeń odsetek fałszywych przekonań waha się od 4 do 6 proc. Na podstawie uzyskanych wyników trudno mówić o zmianach wskaźników akceptacji fałszywych poglądów na temat HIV.

Uzupełnieniem powyższych danych mogą być wyniki zaczerpnięte z raportu na temat wiedzy i postaw młodzieży gimnazjalnej na temat HIV/AIDS z 2007 roku. Badanie zostało zrealizowane na próbie obejmującej 60 gimnazjów i miało formę ankiety audytoryjnej, wypełnianej samodzielnie przez ucznia, pod nadzorem nauczyciela bądź ankietera. Ankieta ta obejmowała m.in. zagadnienia związane z zachowaniami ryzykownymi, podejmowanymi przez uczniów dwóch pierwszych klas gimnazjalnych. Uzyskane rezultaty zostały przyrównane do wyników badań z roku 1996, zawartych w publikacji autorstwa Barbary Daniluk – Kuli oraz Andrzeja Gładysza, pod tytułem: „Ocena wiedzy
i postaw młodzieży szkół podstawowych na temat zakażenia i zapobiegania HIV i AIDS”.

Wyniki pomiarów pokazują, że w latach 1996-2007 zmniejszyła się liczba zajęć
o tematyce HIV/AIDS wskazywanych przez uczniów gimnazjów. Zmniejszeniu uległ również poziom wiedzy uczniów, dotyczącej zagadnień HIV/AIDS. Jak zaznaczają autorzy badania, zachowania charakteryzujące się niewielkim ryzykiem były częściej postrzegane jako ryzykowne w 2007 roku. Natomiast sytuacje związane z dużym ryzykiem gimnazjaliści badani w 2007 roku w mniejszym stopniu oceniali jako ryzykowne.


^ II. CEL SZCZEGÓŁOWY: Zmniejszenie poziomu zachowań ryzykownych.

ZADANIE: Dalszy rozwój programów o charakterze ograniczania szkód zdrowotnych
i społecznych.

ZADANIE: Promocja filozofii i działań praktycznych w zakresie redukcji szkód
w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań edukacyjnych prowadzonych bezpośrednio w środowisku osób o wysokim poziomie ryzykownych zachowań.

ZADANIE: Edukacja w zakresie ochrony przed zakażeniami przenoszonymi drogą płciową, ze szczególnym uwzględnieniem HIV/AIDS.

ZADANIE: Wspieranie opracowań mających na celu ocenę szczegółowych problemów epidemiologii HIV/AIDS w Polsce.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Powiązany:

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia w 2011 roku przez

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia w 2011 roku przez

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia w 2011 roku przez

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSprawozdanie z realizacji celów i zadań Narodowego Programu Zdrowia w 2011 roku przez

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006

Sprawozdanie z realizacji w 2011 roku iconSPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja