Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu icon

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu
Pobierz 6,64 Kb.
NazwaZałącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu
Data konwersji10.03.2013
Rozmiar6,64 Kb.
TypProgram

Załącznik Nr 4

Plan rzeczowo-finansowy


Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu (wybrać właściwy)

1. Zakup aparatu do przesiewowego rozpoznawania bezdechu obturacyjnego podczas snu


Szacunkowy koszt aparatu……………………………………........................................zł.


Deklarowany udział własny oferenta w zakupie……………................................. zł.


Uzasadnienie wniosku w zakresie ww. aparatury charakterystyką potrzeb uzasadniających celowość posiadania wnioskowanej aparatury i uwzględnieniem planowanego profilu badań.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2. Zakup aparatury do całościowej diagnostyki bezdechu obturacyjnego podczas snu :

Szacunkowy koszt aparatu .........................................................zł..


Deklarowany udział własny oferenta w zakupie ………………........................ .zł.

Wnioskowana kwota na zakup aparatu .....................................................zł.


Uzasadnienie wniosku w zakresie ww. aparatury z charakterystyką potrzeb uzasadniających celowość posiadania wnioskowanej aparatury i uwzględnieniem planowanego profilu badań.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................


………………………………………….. …………………………….

Pieczątka i podpis głównego księgowego Pieczątka i podpis dyrektora

lub osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe


Data .................................

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu iconPLAN RZECZOWO-FINANSOWY NA ROK 2012 Koszt zadań przewidzianych w ramach koordynacji zadania

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu iconZałącznik nr 4 Plan rzeczowo – finansowy realizacji zadania pn

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu iconZałącznik nr 2 PLAN RZECZOWO – FINANSOWY PROGRAMU

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu iconHarmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " " przewidzianego do realizacji w 2012 r w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój"

Załącznik Nr 4 Plan rzeczowo-finansowy Zakres projektowanych zadań w ramach realizacji programu iconHarmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania inwestycyjnego pn. " " przewidzianego do realizacji w 2012 r w ramach "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych Etap II Bezpieczeństwo Dostępność Rozwój"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja