Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" icon

Konspekt raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga"
Pobierz 12,17 Kb.
NazwaKonspekt raportu: "Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga"
Data konwersji05.03.2013
Rozmiar12,17 Kb.
TypKonspekt

Załącznik
do zarządzenia Ministra Zdrowia

z dnia 3 września 2004 r. (poz……)


Stanisława Golinowska


Konspekt raportu:
„Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga”Celem przygotowania raportu na temat finansowania ochrony zdrowia jest uzyskanie kompleksowego obrazu sytuacji w zakresie podstawowych problemów finansowych związanych z zależnością miedzy poziomem środków w systemie (istniejącym i możliwym do uzyskania) a kosztami wytwarzania usług zdrowotnych oraz potrzebami zdrowotnymi ludności. Wiedza na ten temat jest niedostateczna i/lub fragmentaryczna, bo obejmująca tylko niektóre elementy finansowania. Wynika to także z licznych braków informacji finansowej, a szczególnie dotyczącej kształtowania się kosztów. Braki wiedzy i informacji w tym zakresie przyczyniają się do podstawowych trudności w efektywniejszym zarządzaniu systemem ochrony zdrowia w Polsce.

Kompleksowy obraz finansowania systemu ochrony zdrowia powinien objąć trzy główne wymiary klasycznej analizy z obszaru finansów publicznych.

Po pierwsze - analizę źródeł i mechanizmów pozyskiwania środków na ochronę zdrowia oraz ocenę aktualnego i prognozowanego poziomu nakładów.

Po drugie - analizę kosztów produkcji świadczeń ochrony zdrowia, uwzględniającą ich rodzaje, zmiany struktury i dynamiki, a także poziom i metody finansowania kosztów świadczeń ogółem i według rodzajów kosztów.

Po trzecie - analizę "popytu", na usługi zdrowotne uwzględniającą korzy stanie ze świadczeń oraz poziom i strukturę wydatków ludności na ochronę zdrowia.

Ten trójdzielny schemat analizy powinien pozwolić na ocenę stopnia zrównoważenia (niezrównoważenia finansów ochrony zdrowia).


Podstawowe punkty analizy - konspekt raportu


I. Pozyskiwanie środków

 1. Przychody ze składek; analiza i prognoza przy rosnących i zróżnicowanych stawkach składki,

 2. Finansowanie z podatków ogólnych - z budżetu państwa i samorządów terytorialnych,

 3. Finansowanie zakładów pracy,

 4. Finansowanie z dochodów indywidualnych ludności,

 5. Inne źródła; istniejące i potencjalne,

 6. Całkowite wydatki na ochronę zdrowia - analizy porównawcze.


^ II. Koszty świadczenia usług zdrowotnych

 1. Koszty wynagrodzeń,

 2. Koszty zakupu i zużycia sprzętu medycznego,

 3. Koszty leków i materiałów medycznych,

 4. Koszty pozamedyczne pobytu pacjentów w placówkach zdrowotnych,

 5. Koszty administracyjne,

 6. Inne.


Analiza kosztów powinna uwzględnić różne przekroje analizy:

 • według rodzajów usług: POZ, diagnostyka, specjalistyka, pogotowie ratunkowe, szpitalnictwo, rehabilitacja,

 • głównych schorzeń; choroby krążeniowe, nowotworowe, psychiczne,

 • regionów,

 • leczenie a promocja zdrowia i prewencja.


Ponadto powinna uwzględnić metody finansowania (pokrywania) kosztów oraz podstawowe miejsca deficytów oraz nieefektywności.


III. Popyt na usługi zdrowotne

 1. Korzystanie z usług zdrowotnych (rodzaje usług, rodzaje schorzeń),

 2. Wydatki ludności na usługi zdrowotne,

 3. Wydatki instytucji na usługi zdrowotne dla ludności.


Analiza korzystania i wydatków ludności powinna uwzględnić cechy demograficzne ludności, dochody, miejsce zamieszkania i status zdrowotny.


IV. Kluczowe miejsca nierównowagi finansowej w systemie ochrony zdrowia

 1. Koszty a strumienie finansowe ich pokrycia, luki,

 2. Indukowanie popytu w systemie - przez warunki podaży (baza, sprzęt,..),

 3. Problem nieefektywnego zarządzania; aspekt medyczny (skuteczność kliniczna) i ekonomiczny (analizy koszt - efekt),

 4. Popyt ludności.

Metoda przygotowania raportu

Raport ma powstać w bardzo krótkim czasie, co oznacza, że nie będzie możliwe przeprowadzenie badań podstawowych w zakresie finansowania. Wykorzystane zostaną prace prowadzone w głównych ośrodkach badawczych w Polsce oraz materiały dostępne w GUS, Ministerstwie Zdrowia oraz w Ministerstwie Finansów.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconZIELONA KSIĘGA W kierunku przyszłej Polityki Morskiej Unii

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconKonferencja " Leśna Zielona Księga Las, Życie, Człowiek"

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconEfektywności Energetycznej” Polityka energetyczna UE. Zielona Księga oraz relewantne dyrektywy

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconWypadki drogowe w Polsce w 2004r. Dane z raportu Komendy Głównej Policji

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconDochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawa ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2012 roku

Konspekt raportu: \"Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce Zielona Księga\" iconFINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH W POLSCE I W UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE REGIONALNYCH STRATEGII INNOWACYJNYCH

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja