Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego icon

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Pobierz 5,07 Kb.
NazwaUstawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Data konwersji15.09.2013
Rozmiar5,07 Kb.
TypUstawa

Sąd Apelacyjny Rzeszów, dnia 22 października 2008 r.

w Rzeszowie

Al. Piłsudskiego 28

35-001 Rzeszów


I-215-4/08


Do Wykonawców


Dotyczy:

Zestawienie łączy dostępowych i zakup usług transmisji danych dla obsługi informatycznej jednostek sądownictwa powszechnego na obszarze apelacji rzeszowskiej.


Sąd Apelacyjny w Rzeszowie, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, zgodnie z art. 183 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655) informuje, że firma Netia S.A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


Zamawiający wzywa Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.


Kopia protestu (18 stron) stanowi załącznik do niniejszego zawiadomienia.


Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma przesłanego faksem na nr (17) 858 02 05.


Dyrektor Sadu Apelacyjnego


Elżbieta Pępiak


Załącznik:

- kopia protestu firmy Netia S.A.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego iconUstawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że po dokonaniu oceny ofert dokonał wyboru Wykonawcy

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego iconPrzetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 zmiany Dz. U. z 2008 r nr 171, poz. 1058), zwanej w dalszej części "ustawą"

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku, Dz. U. 2007 r., nr 223, poz. 1655 informuje, że firma Netia S. A. z siedzibą: ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa złożyła protest do ww postępowania o udzielenie zamówienia publicznego iconPrzetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655), zwanej w dalszej części "ustawą"

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja