W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA icon

W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA
Pobierz 303,96 Kb.
NazwaW 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA
strona1/5
Data konwersji02.12.2012
Rozmiar303,96 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5DZIAŁALNOŚĆ SĄDÓW POWSZECHNYCH


w 2002 r.

ANALIZA STATYSTYCZNA

  1. ANALIZA OGÓLNA

W roku 2002 w sądach powszechnych zarejestrowano 8 697 tys. spraw
i jest ona większa od analogicznej liczby z roku 2001 o 305 tys., to jest o 3,6%.

Stwierdzić należy, iż pozostałość spraw niezałatwionych w roku 2001 wynosiła 2 245 tys., wobec czego sądy miały do załatwienia w 2002 roku łącznie 10 942 tys., spraw, więcej niż w roku 2001 o 726 tys.

Zarówno liczby jak i wskaźniki dynamiki z ostatnich dziesięciu lat prezentowane są
w tablicy 1 i wykresie 1.

Tablica 1. Sprawy do załatwienia w sądach powszechnych


Lata

Pozostałość z

poprzedniego roku

Wpływ spraw

w danym roku

Sprawy do załatwienia (pozostałość z roku poprzedniego i wpływ w danym roku łącznie)

w liczbach bezwzględnych

(w tys. spraw)

1993

913

4 568

5 481

1994

1 209

4 868

6 077

1995

1 557

4 894

6 451

1996

1 609

4 938

6 547

1997

1 534

5 018

6 552

1998

1 499

6 446

7 945

1999

1 894

6 614

8 508

2000

1 771

7 415

9 186

2001

1 824

8 392

10 216

2002

2 245

8 697

10 942


^ Tablica 1. Sprawy do załatwienia w sądach powszechnych (dok.)

Lata

Pozostałość z

poprzedniego roku

Wpływ spraw

w danym roku

Sprawy do załatwienia (pozostałość z roku poprzedniego i wpływ w danym roku łącznie)

wskaźniki dynamiki

1993 = 100

1994

132,4

106,6

110,9

1995

170,5

107,1

117,7

1996

176,2

108,1

119,5

1997

168,0

109,9

119,5

1998

164,2

141,1

145,0

1999

207,5

144,8

155,2

2000

194,0

162,3

167,6

2001

199,8

183,7

186,4

2002

245,9

190,4

199,6

wskaźniki dynamiki

rok poprzedni = 100

1995

128,8

100,5

106,2

1996

103,3

100,9

101,5

1997

95,3

101,6

100,1

1998

97,7

128,5

121,3

1999

126,4

102,6

107,1

2000

93,5

112,1

108,0

2001

103,0

113,2

111,2

2002

123,1

103,6

107,1


^ Wykres 1. Sprawy do załatwienia w sądach powszechnych
Wykres 2. Sprawy do załatwienia oraz liczba sędziów w sądach powszechnych

(wskaźniki dynamiki 1993 = 100)
Najistotniejszymi czynnikami wpływającymi na zwiększenie liczby wpływających spraw są: rozszerzenie właściwości rzeczowej sądownictwa i wejście w życie nowej ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Z dniem 17 października 2001 roku na mocy Konstytucji sądy przejęły do rozpatrywania sprawy wykroczeń, co było przyczyną ponadmiarowego, ponadprzeciętnego wzrostu liczby spraw. Z dniem 16 października 2001 roku zniesione zostało sądownictwo administracyjne sprawowane przez kolegia do spraw wykroczeń. Sprawy należące do ich właściwości obecnie leżą w gestii sądów rejonowych – wydziałów grodzkich. Ogólny zatem wzrost liczby wpływających spraw w 2002 roku spowodowany jest kontynuacją skutków wynikających z czynników ustrojowych.

Wraz ze wzrostem liczby spraw merytorycznych zwiększały się także liczby czynności
z nimi związanych. Generalnie stwierdzić należy, że wzrost obciążenia dotyczy sądów jako całości, a więc zarówno sędziów jak i urzędników.

W niniejszym opisie przedstawia się tylko analizę ilościową, wskazując na zwiększenie lub zmniejszenie wartości danej cechy spraw, wpływu, załatwień etc., nie analizując przyczyn.

Poniżej przedstawia się liczby i wskaźniki struktury i dynamiki wpływu spraw według dziedzin prawa.
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA iconDziałalność prokuratury w 2002 roku Analiza statystyczna

W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA iconDziałalność prokuratury w 2001 roku Analiza statystyczna

W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA iconAnaliza wymagań odpowiednich standardów/dyrektyw, analiza zgodności ze standardami/dyrektywami, przygotowanie odpowiedniej dokumentacji

W 2002 r. ANALIZA STATYSTYCZNA ANALIZA OGÓLNA icon5 analiza III kw 2011

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja