Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu icon

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu
Pobierz 13,13 Mb.
NazwaPowiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu
strona1/154
Data konwersji23.08.2013
Rozmiar13,13 Mb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154


Overview

Parki krajobrazowe
Pomniki przyrody
Stanowiska dokumentacyjne
Zespoły przyrodniczo- krajobraz
Obszary Chronionego Krajobrazu
rezerwaty przyrody
Użytki ekologiczne


Sheet 1: Parki krajobrazowe

PARKI KRAJOBRAZOWE - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
Lp Nazwa Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu Mezoregion wg Kondrackiego Opis chronionego obiektu Całkowita powierzchnia (ha) Powierzchnia parku w granicach woj. (ha) Powierzchnia otuliny w granicach woj. (ha) Data utworzenia / Podstawa prawna Siedziba Dyrekcji Plan ochrony
1 Bolimowski PK Skierniewicki / gmina Skierniewice, Bolimów, Kowiesy, Nowy Kawęczyn; Łowicki / Nieborów Otulina Parku Krajobrazowego p. Skierniewicki / Miasto Skierniewice Wysoczyzna Rawska 318.83, Wzniesienia Łódzkie 318.82, Równina Łowicko - Błońska 318.72 dolina Rawki wraz z przyległymi lasami Puszczy Bolimowskiej, głównie różnowiekowymi borami mieszanymi oraz wielogatunkowymi lasami liściastymi i mieszanymi o charakterze naturalnym; liczne śródleśne polany będące ostoją rzadkich gatunków roślin łąkowych i torfowiskowych; ostoja cennych gatunków flory i fauny 13253,08 powiększenie powierzchni 484,64 ogólna powierzchnia 13 737,72 11 863,01 powiększenie parku 322,34 ogólna powierzchnia parku 12 18535 1 390,07 powiększenie otuliny 162,3 ogólna powierzchnia otuliny 1 552,37 Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach Nr XIV/93/86 z dnia 26 września 1986 r., Rozporządzenie Nr36/2005 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2005 r w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, znajdującego w granicach województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 318, poz. 2928). Uchwała NR LXI/1684/10 z dnia 26 października 2010 r. Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie powiększenia obszaru Bolimowskiego Parku Krajobrazowego znajdującego się w granicach województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 342, poz. 3013) ul. Jagiellońska 29 96-100 Skierniewice, tel. (0 46) 833 37 77 Rozporządzenie Nr 4/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 733
2 PK Wzniesień Łódzkich Łódzki / Łódź; Brzeziński /gmina Brzeziny, Dmosin; Zgierski / Stryków Łódzki Wschodni / Nowosolna Otulina Parku Krajobrazowego p. Zgierski / gmina Zgierz Wzniesienia Łódzkie 318.82 grądy, dąbrowy, bory, kwaśna buczyna niżowa; bogata i zróżnicowana flora i fauna; nagromadzenie wielu form polodowcowych: parowy, wąwozy, ostańce 14,663 11,580 3,083 rozporządzenie z dnia 31 grudnia 1996 r. Wojewody Łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 1996 r. Nr 27, poz. 163) i Wojewody Skierniewickiego (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1996 r. Nr 33, poz. 238) w sprawie utworzenia Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, Uchwała NR LV/1545/10 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie dostosowania formy prawnej Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 165, poz. 1359 ul. Zawiszy Czarnego 8/10 91-829 Łódź, tel. (0 42) 640 65 61 Rozporządzenie Nr 5/2003 Wojewody Łódzkiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Wniesień Łódzkich Dz. Urz. woj. Łódzkiego Nr 231, poz. 2162
3 Przedborski PK Radomszczański / Przedbórz Pasmo Przedborsko - Małogoskie 342.15 była Puszcza Pilicka - torfowiska, podmokłe łęgi, olsy bagienne, grądy, wiekowe dąbrowy i buczyny, bory sosnowe, łąki, wrzosowiska, murawy kserotermiczne oraz starorzecza Pilicy 22,214 9165.1 13 048,6 Rozporządzenie Nr 4/98 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie utworzenia Przedborskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 11, poz. 128 Rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie określenia granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego i ustanowienia planu ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim oraz wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 2481 Zespół Nadpilicznych Parków Krajobrazowych 97-310 Moszczenica, tel. (0 44) 616 82 25, fax. 616 82 27 Rozporządzenie Nr 9/2002 Wojewody Łódzkiego z dnia 9 lipca 2002 r. w sprawie określenia granic Przedborskiego Parku Krajobrazowego i ustanowienia planu ochrony Przedborskiego Parku Krajobrazowego w województwie łódzkim oraz wyznaczenia Przedborskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 175, poz. 2481
4 Spalski PK Tomaszowski / gmina Tomaszów Maz., M. Tomaszów Maz., Rzeczyca, Inowłódz, Lubochnia; Opoczyński / Poświętne, Opoczno Otulina Parku Krajobrazowego p. Tomaszowski / Czerniewice p. Opoczyński / Sławno Wzgórza Radomszczańskie 342.11, Równina Piotrkowska 318.84, Dolina Białobrzeska 318.85 fragmenty puszczańskich drzewostanów dębowych i sosnowych; naturalne układy fitocenoz leśnych, łąkowych, szuwarowych, torfowiskowych; bogata flora i fauna 37,244 13,110 otulina wewnętrzna- 1 544 otulina zewnętrzna- 22 590 Rozporządzenie Nr 4/95 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 5 października 1995 r. w sprawie utworzenia Spalskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 15, poz. 113 Rozporządzenie Nr 26/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie Spalskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 258, poz. 1990 opracowywany5 Sulejowski PK Piotrkowski /M. Piotrków Tryb.,Sulejów, Ręczno, Aleksandrów, Wolbórz; Opoczyński / Mniszków, Tomaszowski /gmina Tomaszów Maz. Otulina Parku Krajobrazowego p. Piotrkowski / Rozprza, Łęki Szlacheckie p. Radomszczański / Przedbórz Równina Piotrkowska 318.84, Wzgórza Opoczyńskie 341.12, Wzgórza Radomszczańskie 342.11 dorzecze środkowej Pilicy; lasy byłej Puszczy Pilickiej; różnorodność gatunkowa flory i fauny (szczególnie entomofauny i awifauny) 53,760 17,030 36,730 Rozporządzenie Nr 3/94 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 21 lipca 1994 r. w sprawie utworzenia Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Piotrkowskiego Nr 22, poz. 136 Rozporządzenie Nr 24/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 248, poz. 1910 Rozporządzenie Nr 29/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Sulejowskiego Parku Krajobrazowego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 2946
6 PK Międzyrzecza Warty i Widawki Sieradzki /gmina Sieradz, Burzenin; Wieluński / Konopnica, Ostrówek; Zduńskowolski / Zapolice, gmina Zduńska Wola Łaski / Widawa, Sędziejowice; Bełchatowski / Rusiec
dolina Warty i Widawki; dobrze wykształcone zbiorowiska roślinności leśnej, torfowiskowej, szuwarowej, wodnej, łąkowej , kserotermicznej; liczne stanowiska chronionych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt 25,330 25,330 nie posiada otuliny Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu Nr VIII/45/89 z dnia 14 września 1989 r. Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie określenia obszaru Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 113 Rozporządzenie Nr 9/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza i Widawki Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 20, poz. 194 Rozporządzenie Nr 1/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 17, poz. 204 Dyrekcja Sieradzkich Parków Krajobrazowych ul. Rycerska 2A 98-200 Sieradz, tel. (0 43) 822 62 20 Rozporządzenie Nr 30/2006 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki Dz. urz. Woj. Łódzkiego Nr 380, poz. 2947
7 Załęczański PK Wieluński / Pątnów, Wierzchlas, Osjaków, Wieluń; Pajęczański / Działoszyn, Siemkowice otulina Kotlina Szczercowska 318.23, Wyżyna Wieluńska 341.21 krajobraz jurajskich wapiennych ostańców wraz z zespołami wapieniolubnej roślinności oraz stanowiska drobnej wapieniolubnej fauny; wartościowy przyrodniczo odcinek Warty 21,673 13,520 8,153 05.01.1978 / Uchwała Wojewódzkiej Rady Narodowej w Sieradzu Nr XIII/50/78 z dnia 5 stycznia 1978 r. Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31.07.1998 r. w sprawie określenia obszaru Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa łódzkiego (Dz. Urz. Woj. Sieradzkiego Nr 20, poz. 114) Rozporządzenie Nr 45/5005 Wojewody Łódzkiego z dnia 24.11.2005 r. w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa łódzkiego Rozporządzenie Nr 14/2008 Wojewody Łódzkiego z dnia 04.06.2008 r. zmieniające rozporządzenie Wojewody Łódzkiego w sprawie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego w granicach województwa łódzkiego Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 198, poz. 1860 opracowywany  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   154

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu iconNazwa obiektu, lokalizacja

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu iconNazwa obiektu, lokalizacja

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu iconNazwa obiektu, lokalizacja i tytuł projektu

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu iconNazwa obiektu, lokalizacja i tytuły jego projektów

Powiat / Gmina, Miejscowość, lokalizacja obiektu iconGmina: powiat

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja