Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
Pobierz 9,39 Kb.
NazwaEnerga Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk
Data konwersji29.01.2013
Rozmiar9,39 Kb.
TypDokumentacja

Kalisz, dnia 27.09.2012 r.

Nr sprawy PT-2370/2/2012


Energa Obrót SA,

ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISZU, wpłynęła 1 ofert, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą oferta 1 – Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk – 207 909,80 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium „cena” (waga100%).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena oferty z VAT stanowiąca 100 % wagi) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny ofert.

^ Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 04.10.2012 r.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.


Kalisz, dnia 27.09.2012 r.

Nr sprawy PT-2370/2/2012


^ ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawiadamiamy, że w przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO OBIEKTÓW KOMENDY MIEJSKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KALISZU, wpłynęła 1 ofert, Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą oferta 1 – Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk – 207 909,80 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w kryterium „cena” (waga100%).

Uzasadnienie wyboru oferty:

Wymieniony wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, oferta nr 1 – nie podlega odrzuceniu, jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert (cena oferty z VAT stanowiąca 100 % wagi) zawiera najniższą cenę brutto spośród pozostałych złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów 100,00 podczas dokonanej oceny ofert.

Informacja o terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. w dniu 04.10.2012 r.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk iconKonferencja prasowa Jacka Rostowskiego i Mikołaja Budzanowskiego

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Energa Obrót SA, ul. Mikołaja Reja 29, 80-870 Gdańsk icon80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, tel. (058) 326-18-01, fax: (058) 326-48-94, wup@wup gdansk pl, www wup gdansk pl

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja