Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 icon

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
Pobierz 103,08 Kb.
NazwaLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012
Data konwersji20.08.2013
Rozmiar103,08 Kb.
TypProgram

Załącznik nr 4

Uchwały Nr XXXIX/373/10

Rady Gminy Suwałki

z dnia 5 listopada 2010 r.


Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012


Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)


Łączne koszty finansowe

^ Wydatki planowane do poniesienia do końca 2009 roku

Planowane wydatki

Jednostka organiz. realizująca program lub koordyn. wykonanie programu

rok budżetowy 2010

^ Z tego źródła finansowania

2011 r.

2012 r.


dochody własne

kredyty
i pożyczki


środki pochodz.
z innych źródeł*


środki

wymie-nione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6050


Projekt pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej na pograniczu polsko-litewskim” w tym:


5 301 945,29

122 122,03

4 515 040,00

677 256,00

3 837 784,00A.99 717,26

C.565 066,00
Urząd Gminy Suwałki

1.1

Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku

3 071 215,96

73 348,24

2 348 500,00

352 275,00

1 996 225,00A.97 405,72

C.551 962,00
Urząd Gminy Suwałki

1.2

Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku


2 230 729,33

48 773,79

2 166 540,00

324 981,00

1 841 559,00A.2311,54

C.13 104,00
Urząd Gminy Suwałki

2

60016. 6050

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec – Mała Huta

3 359 723,00

8 723,00

51 000,00

51 000,00

A.1 650 000,00

C.1 650 000,00
Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki

3

60016. 6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe Osiedle o nawierzchni żwirowej

1 214 645,76

4 645,76

10 000,00

10 000,00

A.960 000,00

C.240 000,00
Urząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałki

4

60016. 6057

6059

Przebudowa drogi gminnej w msc. Przebród - Kuków

1 408 903,40

24 903,40A. 207 600,00

C.1176 400,00
Urząd Gminy Suwałki

5

85395.

6057

6059

W ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim” budowa Sali sportowo-widowiskowej w Przebrodzie

1 551 208,00
72 500,00

72 500,00

A.147 871,00

C.1 330 837,00
UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

6

92195.

6050

Budowa Centrum Kultury w m. Krzywe

590 000,00
30 000,00

30 000,00

A.310 000,00

C.250 000,00
UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

7

92195.

6050

Budowa Centrum Kulturalnego Mieszkańców Wsi Wychodne

262 000,00

6 000,00A.107 568,00

C.148 432,00
UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

8

80110. 6057

6059

Nadbudowa z rozbudową i przebudową budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Przebrodzie

2 909 160,00
72 500,00

32 625,00


39 875,00
A.1 276 497,00

B.1 560 163,00

UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

9

60016.

6050

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej

2 507 259,00

7 259,00

100 000,00

100 000,00A. 360 000,00

C. 2 040 000,00

UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

10

60016.

6050

Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027B Sobolewo (od drogi powiatowej nr 1150B do lasu)

840 000,00
10 000,00

10 000,00

A.30 000,00

A. 400 000,00

C. 400 000,00

UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

11

60016.

6050

Przebudowa drogi w msc. Bród Mały

425 000,00
25 000,00

25 000,00

A.200 000,00

C.200 000,00
UUrząd Gminy Suwałki Urząd Gminy Suwałkirząd Gminy Suwałki

12

60016.

6050

Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 035B W Nowej Wsi

440 000,00
10 000,00

10 000,00

A.30 000,00

A.400 000,00
13

60016.

6050

Dokumentacja na budowę ciągu rowerowo-pieszego wraz z oświetleniem w pasie drogi powiatowej nr 1153B w Nowej Wsi

340 000,00
10 000,00

10 000,00

A.30 000,00

A.300 000,00
14

01010. 6050

Rozbudowa stacji wodociągowej w Płocicznie Osiedlu

800 000,00


A.800 000,00


RAZEM

21 949 844,45

173 653,19

4 906 040,00

1 028 381,00

3 837 784,00
39 875,00

A.4 572 756,26

B. 0,00

C.5 560 735,00

A.2 736 497,00

B.1 560 163,00

C.2 440 000,00
A+B+C= 10 133 491,26

A+B+C= 6 736 660,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Finansowanie z środków własnych
B. Finansowanie z pożyczek i kredytów
C. Dofinansowanie planowane do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych oraz z budżetu państwa


  1. Przewodniczący RadyMaciej Suchocki

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 2012

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 iconLimity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja