Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku icon

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku
Pobierz 130,04 Kb.
NazwaLimit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku
Data konwersji18.08.2013
Rozmiar130,04 Kb.
TypDokumentacja
Załącznik nr 3

Uchwały Nr VIII/62/11 Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 czerwca 2011 roku

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku

Lp.


Rozdz.


^ Nazwa zadania inwestycyjnego
i okres realizacji
(w latach)


Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki do poniesienia do końca 2010 roku

^ Planowane wydatki

Rok budżetowy 2011

z tego źródła finansowania

^ Jednostka organizacyjna realizująca

program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne jst


kredyty
i pożyczki


środki pochodzące
z innych źródeł*


środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

01010. 6057

6059

Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na pograniczu polski-litewskim” w tym:

5 307 445,29

4 637 161,29

670 284,00

105 218,00565 066,00

Urząd Gminy Suwałki

1.1

Budowa sieci wodociągowej w Starym Folwarku, Leszczewie, Leszczewku Tartaku, Piertaniach, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku

3 074 405,96

2 421 847,96

652 558,00

100 596,00551 962,00

Urząd Gminy Suwałki

1.2

Budowa sieci kanalizacyjnej w Starym Folwarku, Tartaku, Magdalenowie, Wigrach, Burdeniszkach, Czerwonym Folwarku

2 233 039,33

2 215 313,33

17 716,00

4 643,0013 104,00

Urząd Gminy Suwałki

2

01010. 6050

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy

85 000,00
85 000,00

85 000,00


Urząd Gminy Suwałki

3

01010. 6050

Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w m. Okuniowiec

15 000,00
15 000,00

15 000,00


Urząd Gminy Suwałki

4

01010. 6050

Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej we wsi Mała Huta

200 000,00
200 000,00

200 000,00


Urząd Gminy Suwałki

5

01010. 6050

Modernizacja sieci wodociągowej we wsi Płociczno-Osiedle

150 000,00
150 000,00

150 000,00


Urząd Gminy Suwałki

6

01010.

6050

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Osinki

35 000,00
35 000,00

35 000,00


Urząd Gminy Suwałki

7

01010.

6050

Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Żyliny

35 000,00
35 000,00

35 000,00


Urząd Gminy Suwałki

8

60016.

6050

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102016B przez wieś Okuniowiec o nawierzchni żwirowej położonej w obrębach ewidencyjnych Okuniowiec – Mała Huta

3 458 723,00

108 723,00

3 350 000,00

1 700 000,00
1 650 000,00
Urząd Gminy Suwałki

9

60016.

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 102040B przez wieś Bród Mały

445 000,00

25 000,00

96 000,00

96 000,00


Urząd Gminy Suwałki

10

60016.

6050

Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo

840 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00


Urząd Gminy Suwałki

11

60016.

6050

Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę odcinka drogi gminnej nr 102 035B W Nowej Wsi

440 000,00

10 000,00

30 000,00

30 000,00


Urząd Gminy Suwałki

12

60016.

6050

Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej Nr 102029B Płociczno Nowe-Osiedle

2 482 645,00

14 645,00

30 000,00

30 000,00


Urząd Gminy Suwałki

13

60016.

6057

6059

Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej Nr 6523 Przebród - Kuków do granicy miasta Suwałk-nawierzchnia asfaltowa

1 384 000,00
1 384 000,00

207 600,001 176 400,00

Urząd Gminy Suwałki

14

60016.

6057

6059

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej

2 312 000,00
702 000,00

115 500,00586 500,00

Urząd Gminy Suwałki

15

60016.

6050

Budowa wiaty przystankowej w m. Potasznia

12 000,00
12 000,00

12 000,00


Urząd Gminy Suwałki

16

63095.

6050

Dokumentacja na budowę infrastruktury turystycznej na gminnej plaży w m. Mała Huta

10 000,00
10 000,00

10 000,00


Urząd Gminy Suwałki

17

63095.

6050

Aktualizacja dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej Suwałki-Płociczno Tartak-Gawrych Ruda oraz na studium wykonalności

27 000,00
27 000,00

27 000,00


Urząd Gminy Suwałki

18

70005.

6060

Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy

370 000,00
370 000,00

370 000,00


Urząd Gminy Suwałki

19

70005.

6060

Wykup gruntów na infrastrukturę gminy

195 000,00
195 000,00

195 000,00


Urząd Gminy Suwałki

20

75412.

6050

Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę, budynku OSP w Nowej Wsi

345 000,00

15 000,00

30 000,00

30 000,00


Urząd Gminy Suwałki

21

75412.

6050

Budowa przyłącza energii cieplnej do budynku OSP Płociczno

30 000,00
30 000,00

30 000,00


Urząd Gminy Suwałki

22

80195.

6050

Dokumentacja na termomodernizację dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku przedszkola w Starym Folwarku

290 000,00
20 000,00

20 000,00


Urząd Gminy Suwałki

23

90001.

6050

Modernizacja stacji uzdatniania wody we wsi Płociczno Osiedle

1 024 443,00

24 443,00

1 000 000,00

1 000 000,00


Urząd Gminy Suwałki

24

90015.

6050

Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy

20 000,00
20 000,00

20 000,00


Urząd Gminy Suwałki

25

90015.

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Wasilczyki

25 000,00
25 000,00

25 000,00


Urząd Gminy Suwałki

26

90015.

6050

Budowa oświetlenia ulicznego w m. Kropiwne Nowe

25 000,00
25 000,00

25 000,00


Urząd Gminy Suwałki

27

92195.

6057

6059


Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe

2 030 277,00
206 678,00

156 678,0050 000,00

Urząd Gminy Suwałki

28

92195.

6050

Dokumentacja projektowo-wykonawcza na budowę Centrum Kultury we wsi Krzywe

34 160,00
34 160,00

34 160,00


Urząd Gminy Suwałki

Ogółem

21 627 693,29

4 844 972,29

8 817 122,00

4 789 156,00

0,00

1 650 000,00

2 377 966,00

x

    Przewodniczący RadyMaciej Suchocki

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconLimity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 r

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconZadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconZadania inwestycyjne realizowane w roku 2011

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconZADANIA INWESTYCYJNE WIELOLETNIE NA 2011 realizowane przez UM i podległe jednostki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconZADANIA INWESTYCYJNE ROCZNE NA 2011 realizowane przez UM i podległe jednostki

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconLIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconLIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2012

Limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku iconLIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010– 2012

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja