Seria i nr dokumentu tożsamości icon

Seria i nr dokumentu tożsamości
Pobierz 6,96 Kb.
NazwaSeria i nr dokumentu tożsamości
Data konwersji14.11.2012
Rozmiar6,96 Kb.
TypOświadczenie

............................................................................................................

miejscowość, data
............................................................................................

Imię i nazwisko

............................................................................................

adres

............................................................................................
............................................................................................

seria i nr dokumentu tożsamościOŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, iż:

  • jestem obywatelem polskim,

  • korzystam z pełni praw publicznych,

  • nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  • nie byłem/am karany/a zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

  • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji.
.....................................................................................

własnoręczny podpis

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Seria i nr dokumentu tożsamości iconSeria i nr dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości iconSeria i nr dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości iconImię i nazwisko) (adres) (nazwa i nr dokumentu tożsamości)

Seria i nr dokumentu tożsamości iconNumer i seria dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość kandydata

Seria i nr dokumentu tożsamości iconSeria i nr dowodu osobistego

Seria i nr dokumentu tożsamości iconSeria i numer dowodu osobistego

Seria i nr dokumentu tożsamości iconOŚWIADCZENIE O TOŻSAMOŚCI PRODUKTÓW

Seria i nr dokumentu tożsamości iconImię i nazwisko, adres) (seria i nr dowodu osobistego)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja