Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami icon

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami
Pobierz 27,27 Kb.
NazwaZarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami
Data konwersji10.11.2012
Rozmiar27,27 Kb.
TypZarządzenie

Załącznik Nr 5Pion administracyjno-kadrowy


Lp.


Przedmiot


Liczba godzin

Ogólne podstawy pracy i biurowości w sprawach administracyjnych i kadrowych


90

1. Podstawy prawoznawstwa


4

2. Działanie i współdziałanie instytucji prawnych


4

3. Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych - organizacja, struktura sądów, zarządzanie (ustawa z dnia 27.07.2001 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami)


8

4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23.02.2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych - Dz. U. Nr 38, poz. 249 z późniejszymi zmianami


8

5. Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej - tytuł IV dział I i II - Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami


4

6. Instrukcja kancelaryjna i wewnętrzny obieg dokumentów


4

7. Dokumentowanie czynności urzędowych, przygotowywanie projektów dokumentów i pism


4

8. Nowoczesne techniki wymiany informacji (współczesne techniki biurowe, wewnętrzna sieć, dokument elektroniczny)


8

9. Postępowanie administracyjne - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14.06.1960 r. - Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami; postępowanie skargowe - rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25.10.2002 r. - Dz. U. Nr 187, poz. 1564 z późniejszymi zmianami w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną sądów


8

10. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami)


2

11. Ustawa z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. Nr 196, poz. 1631 z 2005 r. z późniejszymi zmianami)


4

12. Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zmianami)


4

13. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 r. (t.j. Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami)


8

14. Ustawa z dnia 18.12.1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125 z późniejszymi zmianami)


5

15. Odpowiedzialność prawna i dyscyplinarna urzędników


5

16. Archiwum zakładowe - archiwizowanie akt, kryteria podziału dokumentacji, klasyfikacja akt (rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5.03.2004 r. w sprawie archiwizowania akt spraw sądowych - Dz. U. Nr 46, poz. 443; rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16.09.2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych - Dz. U. Nr 167, poz. 1375, z późniejszymi zmianami)


8

17. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych - podstawowe zagadnienia (t.j. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010 r. z późniejszymi zmianami)


2Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami iconZarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej -tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Nr 5 poz 22 z późn zm.) 4 godz

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami iconZarządzenie MS z dnia 12. 12. 2003r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej -tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Nr 5 poz 22 z późn zm.) 4 godz

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami iconZarządzenie MS z dnia 12. 12. 2003r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Nr 5 poz. 22 z późn zm.) 4 godz

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami iconZarządzenie MS z dnia 12. 12. 2003r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych i innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II (Dz. Urz. Nr 5 poz. 22 z późn zm.) 4 godz

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami icon§ Zarządzenie określa organizację i zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, a także kategorie pracowników sądowych obowiązanych do noszenia stroju urzędowego lub oznak i warunków ich przydziału. § 2

Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12. 12. 2003 r w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej tytuł IV dział I i II Dz. Urz. Min. Sprawiedliwości Nr 5, poz. 22 z późniejszymi zmianami iconRozporządzenie Min. Sprawiedliwości z dnia 18. 12. 1975r w sprawie kosztów przeprowadzania dowodów z opinii biegłych sądowych w postępowaniu sądowym (Dz. U. nr 46 poz. 254 z późn zmianami)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja