DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK icon

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK
Pobierz 207,03 Kb.
NazwaDOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK
strona1/5
Data konwersji04.08.2013
Rozmiar207,03 Kb.
TypDokumentacja
  1   2   3   4   5
DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK
Dział Rozdział § Treść Dochody ogółem z tego:
^ Dochody bieżące Dochody majątkowe
1 2 3 4 5 6 7
010

^ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 15,000 15,000 0

01005
Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 15,000 15,000 0


2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat 15,000 15,000 0
020

LEŚNICTWO 1,500 1,500 0

02001
Gospodarka leśna 1,500 1,500 0


2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat 1,500 1,500 0
600

^ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 10,668,879 565,267 10,103,612

60014
Drogi publiczne powiatowe 9,668,879 565,267 10,103,612


0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 115,267 115,2670690 Wpływy z różnych opłat 420,000 420,000 0


0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1,200 1,200 0


0830 Wpływy z usług 14,400 14,400 0


0920 Pozostałe odsetki 10,000 10,000 0


0970 Wpływy z różnych dochodów 4,400 4,400 0


6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 4,228,612 0 4,228,612


6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 4,875,000 0 4,875,000


6309 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 0


6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 1,000,000 0 1,000,000
700

^ GOSPODARKA MIESZKANIOWA 855,000 790,000 65,000

70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 761,500 710,000 51,500


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 51,500 0 51,500


2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawmi realizowane przez powiat 160,000 160,000 0


2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 550,000 550,000 0

70095
Pozostała działalność 93,500 80,000 13,500


0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 80,000 80,000 0


0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 13,500 0 13,500
  1   2   3   4   5

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK iconDochody budżetu Gminy Wojnicz na 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK iconDochody budżetu powiatu na 2011 r

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK iconDochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2012 ROK iconDOCHODY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA na 2011 rok (wg źródeł dochodów)

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja