Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl icon

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl
Pobierz 10,13 Kb.
NazwaKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl
Data konwersji14.01.2013
Rozmiar10,13 Kb.
TypKwestionariusz osobowy

OP-110/6/2011/BIP

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Krakowie


Dyrektor Oddziału

poszukuje kandydata na stanowisko:

Referent w Wydziale Ubezpieczeń
Wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Wydział Ubezpieczeń


Główne obowiązki:

 • obsługa płatników składek na ubezpieczenie społeczne rolników,

 • udzielanie informacji z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników,

 • prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek,

 • prowadzenie ewidencji ubezpieczonych.


Wykształcenie: wyższe

Opis wykształcenia: -


Wymagania konieczne:

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet i poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych,

 • pozytywne podejście do interesanta,

 • rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,

 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • znajomość przepisów prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych,

 • doświadczenie zawodowe zdobyte w instytucjach ubezpieczeń społecznych (praktyka, staż lub umowa o pracę).


Wymagania pożądane:

 • prawo jazdy kat. B,

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – druk do pobrania ze strony internetowej: www.bip.krus.gov.pl),

 • kopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
  w procesie rekrutacji.


Dodatkowe informacje:

Umowa o pracę na okres próbny.

Wymienione dokumenty powinny być dostarczone do siedziby:

^ KRUS OR w Krakowie

ul. Bratysławska 1a, 31-201 Kraków

w terminie do dnia 15 kwietnia 2011 roku z podanym wyraźnie dopisanym na kopercie numerem oferty OP-110/1/2011/BIP.

Za wyjątkiem oświadczeń i kwestionariusza osobowego, o których mowa wyżej, przyjmuje się wyłącznie kserokopie dokumentów. Zgłoszenia do udziału w naborze złożone do KRUS OR w Krakowie po dniu 15 kwietnia 2011 roku nie będą rozpatrywane - liczy się data wpływu do KRUS OR w Krakowie.

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Dokumenty należy składać lub przesłać w formie papierowej. Dokumenty będą wykorzystane jedynie dla celów rekrutacji, a po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji i ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (12) 618-94-93, (12) 618-94-83.


Dyrektor Oddziału

mgr Andrzej Karasiński

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl)

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl iconKwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie druk do pobrania ze strony internetowej: www bip krus gov pl

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja