OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku icon

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
Pobierz 13,41 Kb.
NazwaOP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku
Data konwersji11.01.2013
Rozmiar13,41 Kb.
TypDokumentacja

OP-110-9/16/11 - Rekrutacja 15/2011


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Dyrektor Oddziału


poszukuje kandydata na stanowisko:

inspektor w Wieloosobowym Stanowisku ds. Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa

Lekarskiego w Placówce Terenowej KRUS w Augustowie


Liczba lub wymiar etatu: 1 etat

Miejsce wykonywania pracy: Placówka Terenowa KRUS w Augustowie

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w oddziale regionalnym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.


Główne obowiązki:

 1. kierowanie uprawnionych osób na rehabilitację leczniczą:

  • prowadzenie urządzeń ewidencyjnych z zakresu rehabilitacji,

  • sprawdzanie uprawnień do rehabilitacji pod względem formalnym,

 1. prowadzenie rejestru spraw rozpatrywanych przez lekarzy rzeczoznawców i komisję lekarską KRUS,

 2. sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań.

Warunki pracy: praca biurowa, w tym przy komputerze, wewnątrz pomieszczenia.

Narzędzia i materiały pracy: sprzęt biurowy,

Budynek Placówki: trzykondygnacyjny, bez windy, podjazd dla wózków, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Wykształcenie: wyższe

Opis wykształcenia: preferowane: administracja

Wymagania konieczne:

 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,

 • rzetelność w wykonywaniu powierzonych obowiązków,

 • biegła obsługa komputera (pakiet MS Office, internet, poczta elektroniczna) i urządzeń biurowych potwierdzona zaświadczeniami o ukończonych szkoleniach/kursach lub oświadczeniem kandydata,

 • pozytywne podejście do interesanta,

 • umiejętność szybkiego doskonalenia zawodowego,

 • znajomość przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 • komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy zawodowej i ukończone kursy, szkolenia,

 • kopie zaświadczeń lub oświadczenie kandydata dotyczące biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony internetowej www.bip.krus.gov.pl).

Dokumenty należy składać do dnia 13 stycznia 2012 r. w zaklejonej kopercie z wyraźnym dopiskiem:
„OP 110-9/15/11 – Rekrutacja 15/2011” za pośrednictwem poczty na adres:

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku,

15-099 Białystok ul. Legionowa 18,

lub osobiście: Białystok, ul. Legionowa 18 – stanowisko kancelarii na parterze budynku.


Inne informacje:

Przewidywane zatrudnienie: umowa na zastępstwo.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do OR KRUS).

Kandydaci zakwalifikowani (spełniający wymogi formalne) zostaną powiadomieni o terminie rozpoczęcia naboru.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane. Za wyjątkiem oświadczeń i kwestionariusza osobowego, o których mowa wyżej, przyjmuje się wyłącznie kserokopie dokumentów.

Dokumenty należy składać lub przesłać w formie papierowej. Dokumenty będą wykorzystane jedynie do celów rekrutacji,
a po upływie 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji i ogłoszenia wyniku naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (85) 749-73-46 lub (85) 749-73-47; adres e-mail: bialystok@krus.gov.pl.


DYREKTOR

mgr Barbara Sołomiewicz

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/13/11-Rekrutacja 13/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/11/11 Rekrutacja 11/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/8/11 Rekrutacja 8/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/14/11 Rekrutacja 14/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/5/11 Rekrutacja 5/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/1/11 Rekrutacja 1/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP-110-9/2/11 Rekrutacja 2/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP 110-3/7/09 – Rekrutacja 7/2009 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

OP-110-9/16/11 Rekrutacja 15/2011 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku iconOP 110-3/5/09 – Rekrutacja 5/2009 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja