Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego icon

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego
Pobierz 11,57 Kb.
NazwaLekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego
Data konwersji11.01.2013
Rozmiar11,57 Kb.
TypDokumentacja

SP–8/2008


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie

Prezes Kasy


poszukuje kandydata na stanowisko

Lekarz - inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

w Biurze Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa


Liczba lub wymiar etatu: 2 (z możliwością zatrudnienia w pełnym lub niepełnym wymiarze)


Miejsce wykonywania pracy: Warszawa


Główne obowiązki:

Nadzór nad realizacją zadań w jednostkach organizacyjnych KRUS w zakresie:

 • orzecznictwa lekarskiego,

 • rehabilitacji leczniczej.


Wykształcenie: wyższe medyczne, tytuł specjalisty


Wymagania konieczne:

 • minimum 7 lat stażu pracy w zawodzie lekarza,

 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • posiadanie tytułu lekarza specjalisty z preferowanymi specjalnościami w zakresie chorób wewnętrznych, rehabilitacji medycznej, neurologii, chirurgii ogólnej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,

 • znajomość przepisów orzecznictwa lekarskiego,

 • doświadczenie w zakresie orzecznictwa lekarskiego,

 • komunikatywność,

 • otwartość na dokształcanie i doskonalenie,

 • umiejętność obsługi komputera.


Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,

 • doświadczenie w pracy w środowisku wiejskim,

 • umiejętność organizacji pracy,

 • znajomość ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia pierwszych trzech stron dowodu osobistego lub kopia nowego dowodu osobistego,

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ew. staż pracy i kwalifikacje,

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania ze strony internetowej www.bip.krus.gov.pl w dziale Praca w KRUS).


Dokumenty należy składać lub przesłać do 18.03.2008 r., pod adresem:

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala w Warszawie

Biuro Kadr i Szkolenia, pokój 326,

00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190

z wyraźnym dopiskiem na kopercie SP–8/2008 (wolne stanowisko).


Inne informacje:

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do Centrali KRUS).

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Przyjmujemy jedynie kserokopie dokumentów.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (0-22) 592 64 06.

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz-Inspektor Nadzoru Orzecznictwa Lekarskiego w Biurze Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz – inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego w Biurze Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz – Inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz – Inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego

Lekarz inspektor nadzoru orzecznictwa lekarskiego iconLekarz Regionalny Inspektor Orzecznictwa Lekarskiego

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja