05 Martwe drzewa w lesie icon

05 Martwe drzewa w lesie
Pobierz 8,56 Kb.
Nazwa05 Martwe drzewa w lesie
Data konwersji27.07.2013
Rozmiar8,56 Kb.
TypDokumentacja

05

Martwe drzewa w lesie


W lesie naturalnym, a w mniejszym stopniu także w drzewostanie zagospodarowanym, występuje pewna ilość umierających i martwych drzew. Spełniają one wiele pozytywnych funkcji, między innymi są miejscem bytowania ogromnej ilości organizmów – martwe drewno „zamieszkuje około 1500 gatunków grzybów, 1300 gatunków owadów i 100 gatunków kręgowców. Martwe drzewa stanowią rezerwuar materii organicznej, wpływają na zwiększenie różnorodności biologicznej. Według badań amerykańskich jedna 400-letnia daglezja oddziałuje na środowisko jeszcze przez następne 200-250 lat.

Stare drzewa ze względu na dziuple są zasiedlane przez ptaki i ssaki. Wiele gatunków ptaków chronionych buduje swoje gniazda na ich konarach np.: bocian czarny, orliki, bielik i inne. Drzewa dziuplaste oprócz dzięciołów zasiedlane są przez puszczyki, nietoperze, a w pobliżu zbiorników wodnych przez kaczki - gągoły. Stanowią one również miejsca lęgowe dla licznych ptaków śpiewających.

Kora tych drzew intensywnie zasiedlana jest przez porosty i mszaki. I tak na korze grabu spotyka się ponad 90 gatunków porostów skorupiastych. Mniej jest natomiast porostów listkowatych i krzaczastych, ale i one mają swój udział. Lista owadów związanych ze starymi drzewami jest długa i obejmuje wiele gatunków z rodziny kózkowatych, bogatkowatych, kołatkowatych, kornikowatych i innych. Przedstawiciele tych rodzin zasiedlają stare drzewa u kresu fizjologicznej starości ( już po pierwszym roku od chwili wywrócenia lub złamania).

W późniejszych latach ich liczba maleje z powodu pojawienia się parazytoidów (przedstawiciele rodziny męczelkowatych i gąsienicznikowatych).

Liczba organizmów, dla których stare drzewa są środowiskiem życia nie zmniejsza się po śmierci drzewa, zmienia się natomiast ich skład gatunkowy. Rozkład drewna w blisko 80% spowodowany jest przez grzyby, czego wynikiem jest uwalnianie się związków mineralnych i wody. Tworzą się więc dogodne warunki do wkraczania roślin naczyniowych. Istotny i ważny jest również udział roztoczy w procesie mineralizacji starych drzew.

Zestaw gatunków roślin zasiedlających wywrócone drzewa zależy od typu lasu, w lasach grądowych są to: bodziszek cuchnący, szczawik zajęczy, konwalijka dwulistna, pokrzywa zwyczajna i inne.

Badania amerykańskie wykazują, że chcąc zachować całe bogactwo fauny i flory oraz grzybów związanych z martwym drewnem, należy dążyć do tego, aby na każdy hektar lasu przypadało 5-10 sztuk suchych drzew, o jak największych rozmiarach, we wszystkich możliwych fazach rozkładu. Im większych rozmiarów posusz, tym więcej gatunków dziuplaków i innych organizmów jest w stanie go zasiedlić. W przypadku, gdy w drzewostanie sosnowym występują stare drzewa innych gatunków, zwłaszcza liściastych (dąb, klon, buk, lipa itd.) znaczenie ich jest wręcz nieocenione. Drzewa te wbrew ogólnie przyjętym opiniom, nie są wylęgarnią szkodliwych owadów i grzybów, ale stanowią ważny element zwiększający naturalną biologiczną odporność drzewostanów na wpływ szkodliwych czynników.

Obecnie obowiązujące zasady zagospodarowania lasu uwzględniają potrzebę występowania starych drzew w lesie i zalecają pozostawianie do późnej starości około 5% drzew, pojedynczo lub w grupach (15 do 25 arowych).


L i t e r a t u r a


  • Hilszczański J. Martwe drzewa w lesie – na podstawie badań amerykańskich

  • Borusiewicz B. Stare drzewa i ich ochrona. Las Polski Nr 6/1997

  • Borkowski J. Wójcik R. Stare drzewa – ważny element ekosystemu leśnego. Las Polski Nr 17/1996Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

05 Martwe drzewa w lesie iconFORMULARZ Konkurs "Jesień w lesie"

05 Martwe drzewa w lesie iconKlasa IV Temat: Łańcuchy pokarmowe w lesie

05 Martwe drzewa w lesie iconRegulamin II Terenowego Turnieju Wiedzy o Lesie

05 Martwe drzewa w lesie iconKlasa IV-VI Temat: Rola drzewa i lasu w ekosystemie

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja