WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI icon

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI
Pobierz 10,89 Kb.
NazwaWNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI
Data konwersji23.07.2013
Rozmiar10,89 Kb.
TypWniosek
Miejscowość, dnia …………………………………
Dyrektor

…………………………………………………………

…………………………………………………………WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI


1. Nazwisko i imię wnioskującego...............................................................................................................


2. Adres zamieszkania................................................................................................................................


3. Kod pocztowy, miejscowość...................................................................................................................


4. Telefon kontaktowy ...............................................................................................................................


Z
(nazwa dziedziny i tryb odbywanej specjalizacji)
wracam się z prośbą do Pana Dyrektora o zmianę kierownika odbywanej przeze mnie specjalizacji w zakresie .............................................................................................................................................................................


N


(imię i nazwisko kierownika specjalizacji izacji)
owy kierownik specjalizacji ..........................................................................................................................................


………………………………………..

podpis i pieczątka wnioskującego


……………………………………………………..

opinia i podpis Dyrektora


………………………………………………

opinia i podpis Ordynatora Oddziału


........................................................

podpis i pieczątka nowego

Kierownika specjalizacji

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI*

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWNIOSEK O ZMIANĘ TRYBU ODBYWANIA SPECJALIZACJI

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWNIOSEK o zmianę miejsca odbywania specjalizacji

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWNIOSEK o zmianę miejsca odbywania specjalizacji

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWNIOSEK o zmianę miejsca/trybu odbywania specjalizacji na obszarze województwa świętokrzyskiego

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconPrawa i obowiązki Kierownika Specjalizacji

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconOświadczam, że nie mam aktualnie otwartej żadnej specjalizacji i wniosek o rozpoczęcie specjalizacji złożyłem/złożyłam tylko w Departamencie Zdrowia MSWiA

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWniosek samego inspektora, z urzędu lub na wniosek zgłoszony wraz z uzasadnieniem przez kierownika jednostki kontrolowanej

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWniosek o zmianę certyfikatów

WNIOSEK O ZMIANĘ KIEROWNIKA SPECJALIZACJI iconWniosek o zmianę certyfikatów

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja