OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a icon

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a
Pobierz 4,91 Kb.
NazwaOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a
Data konwersji23.11.2012
Rozmiar4,91 Kb.
TypOświadczenie

OŚWIADCZENIE


Ja niżej podpisany/a……………………………………………….............................


Zameldowany/a ...………………………………………………………………………….


Legitymujący/a się dowodem osobistym nr .…………….…………………………..


wydanym przez ………………………….…………………………………………………..


oświadczam, że:


- posiadam obywatelstwo polskie,

- nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem za umyśle przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- korzystam z pełni praw publicznych,

- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).


…………………………………………………………………..

(data i podpis)

Dodaj dokument na swoim blogu lub stronie

Powiązany:

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany(a)

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOŚWIADCZENIE J a niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany/a iconOświadczenie Ja niżej podpisany/a

Umieść przycisk na swojej stronie:
Dokumentacja


Baza danych jest chroniona prawami autorskimi ©gpl.exdat.com 2000-2013
Podczas kopiowania materiałów wymaganych do określenia aktywny link jest do indeksowania.
stosuje się do zarządzania
Dokumentacja